Nasze zaangażowanie w zrównoważone i bezpieczne zarządzanie

Ciężko pracujemy, aby uczynić podstawowe czynności, takie jak czyszczenie i dezynfekcja, łatwiejszymi, bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi.
Naszym priorytetem jest to, aby szanować ludzi, z którymi pracujemy i tych, którzy nas wybierają, dbając o środowisko, w którym wszyscy żyjemy

Stosujemy system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, wykazując nasze zaangażowanie i dążenie do ciągłego doskonalenia.

Chcemy łączyć cele biznesowe ze środowiskowymi, dlatego jesteśmy w trakcie wdrażania ISO 14001:2008, mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Najnowsza generacja maszyn czyszczących firmy FIMAP, której jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem w Polsce, posiada certyfikat CFP (Carbon Foot Print) – Systematic Approach. potwierdzony normą 14067:2018.

CFP dotyczy metody obliczania ilości CO2 emitowanego w całym cyklu życia produktu na jednostkę czyszczonej powierzchni. Oznacza to, że jesteśmy w stanie dostarczyć rzeczywiste dane opisujące faktyczną efektywność środowiskową maszyn czyszczących FIMAP ma każdy czyszczony metr kwadratowy.

Znajdujące się w naszej ofercie odkurzacze przemysłowe COYNCO są dokładnie sprawdzane przed wysyłką i poddawane wszystkim testom bezpieczeństwa wymaganym przez Dyrektywę Maszynową IEC60335-2-69. Numery seryjne są zapisywane w firmowych bazach zarządzania.

Firma korzysta również z zewnętrznych instytucji certyfikujących, aby zapewnić maksymalną jakość i bezpieczeństwo:

TUV Rheinland – wydawanie certyfikatów CB dotyczących norm bezpieczeństwa elektrycznego podyktowanych dyrektywą maszynową IEC 60335-2-69 oraz dotyczących badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC dyrektywy 2014/30/UE

DEKRA – maksymalizacja standardów bezpieczeństwa filtracji dyktowanych przez dyrektywę IEC 60335-2-69 

IMQ – certyfikacja dyrektywy ATEX 2014/34/UE dotyczącej użytkowania urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

INERIS – archiwizacja dokumentacji technicznej turbin / dmuchaw bocznokanałowych i / lub aspiratorów certyfikowanych zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE w kategorii 2 D i kategorii 2 GD

Certyfikaty i nagrody
Certyfikaty Czystej Polski 1Certyfikaty Czystej Polski 2Certyfikaty Czystej Polski 3Certyfikaty Czystej Polski 4Certyfikaty Czystej Polski 5Certyfikaty Czystej Polski 6Certyfikaty Czystej Polski 7


Referencje