Nasze zaangażowanie w zrównoważone zarządzanie

Ciężko pracujemy, aby uczynić podstawowe czynności, takie jak czyszczenie i dezynfekcja, łatwiejszymi, bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi.
Naszym priorytetem jest to, aby szanować ludzi, z którymi pracujemy i tych, którzy nas wybierają, dbając o środowisko, w którym wszyscy żyjemy

Stosujemy system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, wykazując nasze zaangażowanie i dążenie do ciągłego doskonalenia. 

Chcemy łączyć cele biznesowe ze środowiskowymi, dlatego jesteśmy w trakcie wdrażania ISO 14001:2008, mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Najnowsza generacja maszyn czyszczących firmy FIMAP, której jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem w Polsce, posiada certyfikat CFP (Carbon Foot Print) – Systematic Approach. potwierdzony normą 14067:2018.

CFP dotyczy metody obliczania ilości CO2 emitowanego w całym cyklu życia produktu na jednostkę czyszczonej powierzchni. Oznacza to, że jesteśmy w stanie dostarczyć rzeczywiste dane opisujące faktyczną efektywność środowiskową maszyn czyszczących FIMAP ma każdy czyszczony metr kwadratowy.


Certyfikaty i nagrody


Certyfikaty Czystej Polski 1Certyfikaty Czystej Polski 2Certyfikaty Czystej Polski 3Certyfikaty Czystej Polski 4Certyfikaty Czystej Polski 5Certyfikaty Czystej Polski 6Certyfikaty Czystej Polski 7Certyfikaty Czystej Polski 8