Stawiając na FIMAP dbasz o środowisko

Zmiany klimatu, których jesteśmy świadkami, są skutkiem działalności człowieka. Działając zgodnie z ISO 9001:2015 i pracując nad wdrożeniem ISO 14001:2015 dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać dalszym negatywnym oddziaływaniom na środowisko. Prowadzimy w zrównoważony sposób działalność produkcyjną, dbamy o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz promujemy proekologiczne postawy wśród naszych Klientów. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy FIMAP, producenta ekologicznych maszyn czyszczących i dezynfekujących, stworzonych z myślą i dbałością o czyste środowisko teraz i w przyszłości. Wspólnie z firmą FIMAP chcemy przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego oddziaływania na środowisko, które wyznaczono w „Porozumieniu paryskim” z 2015 r.

Najnowsza generacja maszyn czyszczących FIMAP otrzymała certyfikat Systematycznego Podejścia CFP na podstawie normy ISO 14067:2018 w kwestii obliczania wskaźnika CO2eq – czyli równoważnika ilości dwutlenku węgla wyemitowanego w całym cyklu życia maszyny, w przeliczeniu na czyszczoną powierzchnię jednostkową. Certyfikat potwierdza, że firma FIMAP jest w stanie przekazać rzetelne dane o wpływie jej maszyn na środowisko, w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni sprzątanych przy ich wykorzystaniu.


Czym jest CFP?

CFP (Carbon Footprint), czyli ślad węglowy, to wskaźnik łącznej ilości gazów cieplarnianych powstałych podczas całego cyklu życia danego produktu – od jego projektu (czyli etapu POPRZEDZAJĄCEGO) poprzez jego eksploatację (czyli na etapie ZASADNICZYM) po ostateczną utylizację (czyli do etapu NASTĘPUJĄCEGO). Obliczona w ten sposób wielkość emisji jest wskaźnikiem łącznego oddziaływania produktu na środowisko.Dlaczego jest to istotne?

Certyfikowana metoda obliczeniowa uzasadnia dobór rozwiązania służącego utrzymaniu czystości (sprzątaniu) oraz szacunkową wielkość zużycia i oddziaływania na środowisko. W ten sposób firma FIMAP jest w stanie podać konkretne dane, a także zaproponować przejrzystą, weryfikowalną i sprawdzoną metodę obliczeniową, dzięki której dane są rzetelne i realistyczne.

Jest to jedyna prawidłowa metoda oceny oddziaływania automatów czyszczących na środowisko. Znając faktyczną skalę ich wpływu na ekologię, można skutecznie przystąpić do zahamowania, a nawet do zmniejszenia jego wzrostu z biegiem czasu – to z kolei oznacza mniejsze negatywne oddziaływanie firmy na środowisko. Usługi oferowane przez FIMAP umożliwiają bieżące pomiary procesów sprzątania, realizowanych za pomocą jej maszyn oraz pełny nadzór nad nimi. Wpływa to bezpośrednio na optymalizację wydajności pracy oraz doskonalenie działalności pozwalające uniknąć wahań jej kosztów i wielkości wytwarzanych odpadów.


Zalety?

Ślad węglowy przynosi korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, które dotyczą wszystkich typów firm, od małych po duże. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, pozwalających na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody, praca staje o wiele łatwiejsza, a przy tym pozwala na duże oszczędności.

DANE Z CERTYFIKATEM

Gwarancja rzetelnych danych – z atestem. Dane pozwalają wyznaczyć wielkość emisji CO2eq dla maszyny w całym jej cyklu życia, z uwzględnieniem charakterystyki miejsca jej pracy.


KOMPENSACJA EMISJI

Znając faktyczną wielkość oddziaływania na środowisko, można je skompensować lub ograniczyć do zera poprzez inwestycje proekologiczne.


POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Ślad węglowy ułatwia firmie doskonalenie jej polityki ochrony środowiska na polu działalności operacyjnej, co przekłada się na wzrost wartości oferowanych usług.


NADZÓR

Nowoczesne technologie FIMAP, w tym FFM (Fimap Fleet Management) umożliwiają monitorowanie efektywności środowiskowej w czasie oraz dokładne rozpoznanie obszarów wymagających poprawy pod tym względem, a także aspektów, które można dopracować w sposób gwarantujący utrzymanie rentowności i oddziaływania na środowisko na planowanym poziomie.