Malowanie proszkowe

Stanowiska pracy, na których prowadzone jest malowanie proszkowe, podlegają licznym przepisom bezpieczeństwa ze względu na możliwe toksyczne opary oraz czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Środowiska te charakteryzują się obecnością proszków epoksydowych i z tego powodu konieczne jest poleganie na odkurzaczach przemysłowych o maksymalnej wydajności filtracji i maksymalnej wydajności ssania, aby zapewnić zdrowe profesjonalne czyszczenie.


Utrzymanie wysokiego poziomu czystości jest niezbędne, aby wyeliminować zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na jakość produktu końcowego.

Ze względu na wybuchowy potencjał proszków epoksydowych preferowane są przemysłowe odkurzacze turbinowe, a ponadto, jeśli środowisko jest sklasyfikowane jako ATEX, Coynco może dostarczyć odkurzacze przemysłowe z certyfikacją ATEX i odpowiednie dla wszystkich potrzeb klienta.