Pył aluminiowy

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na odkurzacze przemysłowe, które mogą bezpiecznie usuwać pył aluminiowy, firma Coynco postanowiła dostarczyć szczegółowe informacje na temat odpowiednich środków ATEX i certyfikacji ATEX swoich odkurzaczy.

Ryzyko wybuchu ze względu na charakter tego materiału zależy od jego składu chemicznego i może powodować wybuchy podczas ssania.

Aluminium jest powszechnym materiałem wykorzystywanym w różnych sektorach do wytwarzania wielu produktów.

Metody przetwarzania aluminium są zatem zróżnicowane i często nieszkodliwe, jednak niektóre zastosowania mogą powodować znaczne zagrożenie w obecności atmosfery wybuchowej.


Kompozycja

Podstawowe warunki niezbędne do tego, aby aluminium stało się wysoce niebezpieczne, zależą od jego granulometrii i składu.
W postaci rozpylonego pyłu materiał ten jest szczególnie wybuchowy i wysoce lotny w kontakcie z powietrzem. Aluminium atomizowane służy do produkcji farb lub kosmetyków.
Innym przykładem jego niebezpieczeństwa może być zastosowanie jako katalizator w przemyśle chemicznym.

Ogólnie rzecz biorąc, zwykle dobrą praktyką jest zapobieganie tworzeniu się niebezpiecznego palnego pyłu przy jednoczesnym utrzymaniu wolnego od pyłu miejsca pracy.
Zalecamy korzystanie z jednego z naszych najlepszych odkurzaczy przemysłowych do drobnego pyłu, który został specjalnie zaprojektowany w celu wyeliminowania gromadzenia się kurzu na maszynach produkcyjnych lub w miejscu pracy, aby zapewnić prawidłowe profesjonalne czyszczenie.