Przemysł metalowy produkuje wióry metalowe, które wymagają dokładnego czyszczenia we wszystkich centrach obróbczych w celu zwiększenia produktywności i skrócenia przestojów.


Odsysanie olejów i wiórów metalowych oraz separacja

Aby sprostać tym potrzebom, nasze modele OIL i SUBOIL to odkurzacze przemysłowe zaprojektowane tak, aby mogły odsysać kurz, płyny, oleje i wióry.

W naszych odkurzaczach filtracja i separacja części ciekłych od stałych odbywa się w koszu siatkowym ze stali nierdzewnej, co pozwala na przeprowadzenie makrofiltracji materiałów i ponowne wykorzystanie oleju chłodniczego.

Ponadto jednostka separacji może być wyposażona w filtr nylonowy 300, zwiększający filtrację oleju przed ponownym użyciem przez maszynę.


Wielowartościowy

Nasze odkurzacze przemysłowe, w przeciwieństwie do innych o takim samym zastosowaniu, mają również filtr przeciwpyłowy, dzięki czemu można je wykorzystać do ogólnego sprzątania bez konieczności zakupu dedykowanego odkurzacza.
Ponowne wykorzystanie zassanego oleju gwarantuje oszczędności na zakupie oleju chłodniczego i utylizacji zużytego oleju.


Modele olejowe — przepływ wsteczny do odprowadzania cieczy

Do tego typu zastosowań modele OIL naszych odkurzaczy przemysłowych są wyposażone w automatyczny system zatrzymywania cieczy, umożliwiający wyłączenie odkurzacza przy maksymalnym poziomie cieczy, jaki można osiągnąć.
Opróżnianie zassanych cieczy jest proste, wydajne i szybkie dzięki systemowi inwersji przepływu Coynco, który wykorzystuje powietrze wytwarzane przez turbinę do wypychania zassanych cieczy, pokonując pompy lub systemy opadu grawitacyjnego.


Modele SUBOIL – Automatyczna pompa do tłoczenia cieczy

Modele SUBOIL mają tę zaletę, że utrzymują małe wymiary pomimo nieograniczonej pojemności oraz są zdolne do pracy autonomicznej i ciągłej dzięki pompie ze stali nierdzewnej do odprowadzania cieczy i podwójnemu pływakowi.

Pierwszy pływak posiada funkcję bezpieczeństwa automatycznego wyłączania maszyny po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy, drugi umożliwia automatyczne ponowne zapalenie po opróżnieniu zbiornika.
Każdy problem zablokowania pompy z powodu błotnistych materiałów jest rozwiązany przez odwrócenie przepływu, które poprzez powietrze uwalnia przeszkody w przepływie cieczy.