Produkcja cementu

We wszystkich procesach związanych z produkcją cementu i cegieł na powierzchni i w atmosferze występuje znaczna ilość pyłu.

Pył cementowy jest toksyczny ze względu na obecność mikrosilikonów, dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze dbać o profesjonalne czyszczenie środowiska pracy.
Aby spełnić wymagania dotyczące ponownego wprowadzania czystego powietrza do atmosfery, Coynco produkuje wytrzymałe odkurzacze przemysłowe z systemami filtrów HEPA.

Inną cechą charakterystyczną tego rodzaju pyłu jest to, że bardzo zapycha filtry.


Folia PTFE

Firma Coynco zdobyła szerokie doświadczenie w odsysaniu cementu i dzięki wieloletniej pracy oraz szczegółowym testom na tego rodzaju kurz opracowała jeden z najlepszych przemysłowych odkurzaczy do drobnego pyłu z opatentowanymi systemami czyszczenia filtrów.

Ciągłe ulepszanie materiałów filtracyjnych doprowadziło do zastosowania wkładów filtracyjnych o bardzo wysokiej filtracji i pokrytych folią PTFE, co znacznie zmniejsza niedrożność filtrowania i ułatwia czyszczenie filtra.

Komplikację związaną ze zbieraniem dużych ilości materiału w odkurzaczach przemysłowych można rozwiązać za pomocą separatorów.
Separatory te zwiększają pojemność hermetyzacyjną, zmniejszają zapychanie i ułatwiają utylizację, jak w przypadku materiału zassanego do 1000 litrowych worków typu „BIG BAG”.