Obróbka ceramiczna

W przemyśle ceramicznym istnieje wiele etapów przetwarzania, które mogą stwarzać ryzyko wdychania szkodliwego pyłu.

Niektóre z głównych ryzykownych procesów to:

– magazynowanie surowców

– przygotowanie mieszanki

– realizacja gotowego produktu

Jednak wszystkie części procesu produkcyjnego stanowią bardzo wysoki czynnik ryzyka ze względu na dyspersję krzemionki w powietrzu i na powierzchniach.
Nawet proste tworzenie sprzętu, takiego jak formy gipsowe, może stanowić czynnik ryzyka, który może spowodować poważne szkody dla zdrowia operatorów.

Aby rozwiązać ten problem, Coynco oferuje odkurzacze o wyjątkowo wysokiej filtracji, które dzięki swojej wszechstronności mogą być używane zarówno do czyszczenia maszyn na linii produkcyjnej, jak i do wychwytywania zawieszonego pyłu.