Przemysł drzewny wytwarza znaczną ilość odpadow w wyniku jego różnorodnej obróbki.
Odsysanie kurzu, czyszczenie otoczenia i maszyn są bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracowników i dobrej pracy maszyn.

Bezpieczeństwo

Wszystkie środowiska, w których atmosfera może być nasycona pozostałościami drewna, są klasyfikowane jako środowiska ATEX.
W rzeczywistości nasycenie atmosfery tymi odpadami może generować atmosfery o wysokim ryzyku wybuchu.

Dlatego ważne jest, aby zawsze utrzymywać maszyny do przetwarzania w czystości, aby zmniejszyć możliwość rozproszenia pyłu i móc polegać na wydajnych systemach ssących.

Wydajność maszyn

Wszystkie maszyny do obróbki drewna, takie jak frezarki, szlifierki, piły czy szczotkarki, produkują duże ilości odpadów.

Często maszyny te muszą być podłączone do systemów ssących, które wymagają dużych ilości powietrza i które są w stanie pracować jednocześnie. Prowadzi to do budowy bardzo dużych i kosztownych instalacji odpylających.

Oszczędność w tych przypadkach prowadziłaby do zakupu nieefektywnych systemów, nienadających się do ciągłego przetwarzania i nie dających się dostosować do jakichkolwiek zmian technologicznych na przestrzeni lat.

Co więcej, wiele z tych systemów z biegiem czasu zmniejsza swoją wydajność z powodu zapychania się filtrów oraz ich trudnego czyszczenia i konserwacji. Wszystkie te problemy prowadzą do zmniejszenia zdolności produkcyjnej maszyn.


ROZWIĄZANIE

Coynco oferuje niestandardowe rozwiązania dla każdego odkurzacza.
W ten sposób klient ma możliwość, aby jego maszyny zawsze pracowały z pełną wydajnością, zmniejszając koszty energii czyszczenia, modulując aspirator zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i ułatwiając konserwację.

Co więcej, początkowa inwestycja jest minimalna i nie ma ryzyka zatrzymania procesu produkcyjnego, ponieważ wszystkie nasze odkurzacze są na kółkach i w razie potrzeby można je łatwo przenosić.