Elektroniczne przetwarzanie materiałów

Odkurzacze przemysłowe do produkcji PCB

Proces produkcji płytek PCB może obejmować niektóre operacje związane z zapyleniem, takie jak wiercenie lub szlifowanie, które generują bardzo drobny pył, który należy ostrożnie wychwytywać.
Coynco może dostarczyć odkurzacze przemysłowe, które mogą bezpiecznie zbierać tego rodzaju kurz, korzystając z wysokowydajnego systemu filtracji.
Najlepszym sposobem na zebranie tego pyłu jest zbieranie go bezpośrednio w workach po odkurzaniu. Dzięki temu operator nie będzie miał kontaktu z kurzem, co zapewni lepsze czyszczenie środowiska pracy i zdrowszą operację utylizacji.

Odkurzacze przemysłowe do produkcji mikroprocesorów

Produkcja mikroprocesorów wymagała wykorzystania półprzewodników jako krzemu, materiału wysoce toksycznego dla zdrowia ludzkiego.
Z tego powodu bardzo ważne jest, aby utrzymać miejsce pracy i środowisko w czystości, używając specjalnych odkurzaczy przemysłowych z wysokowydajnym systemem filtracji, który może zapewnić Coynco.