Utrzymanie standardów higieny

W sektorze spożywczym przestrzeganie przepisów BHP jest niezbędnym warunkiem uzyskania jakości produktu.

Czynniki, które mogą zanieczyścić produkty, są różnego rodzaju:

proszki pochodzące z mechanicznego procesu obróbki

zanieczyszczenia ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak grzyby, bakterie.

Aby zapewnić prawidłowe, profesjonalne czyszczenie, należy minimalizować ryzyko zanieczyszczenia i używać sprzętu, który może zapewnić higienę na obszarach produkcyjnych i usuwać kurz bezpośrednio u źródła.


Odkurzacze Coynco spełniają standardy jakości wymagane do zaspokojenia potrzeb przemysłu spożywczego:

Maksymalna filtracja

Odkurzacz przemysłowy musi mieć wysokie standardy filtracji z zastosowaniem filtrów HEPA gwarantujących 99,995% filtracji odsysanego materiału

Wykonanie odkurzacza

Odkurzacze przemysłowe i wszystkie maszyny muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz być w stanie dotrzeć do wszystkich powierzchni.

Firma Coynco jest przystosowana do wykonywania różnych modeli odkurzaczy przemysłowych lub odpylaczy ze stali nierdzewnej 304 lub 316.


Bezpieczeństwo

Większość pyłów z przemysłu spożywczego może być potencjalnie wybuchowa i z tego powodu będzie wymagany odkurzacz przemysłowy z certyfikatem ATEX.

Przed zakupem odkurzacza przemysłowego do swojego zakładu produkcyjnego warto dowiedzieć się, czy miejsce, w którym odkurzacz będzie pracował, będzie podlegało przepisom ATEX.