Obróbka szkła

Przemysł szklarski wymaga odkurzaczy przemysłowych, które mogą być używane w całym procesie produkcyjnym, od przygotowania i mieszania surowców po odsysanie odpadów gotowych produktów lub czyszczenie maszyn konserwacyjnych.

Wysoka toksyczność proszków stosowanych w składzie chemicznym szkła, takich jak piasek krzemowy, może powodować choroby układu oddechowego.

Inne proszki prawie zawsze stosowane w składzie szkła mogą powodować podrażnienia.

Dlatego ważne jest żeby obchodzić się z materiałami w taki sposób, aby zminimalizować rozpraszanie kurzu w środowisku i zawsze dbać właściwe profesjonalne czyszczenie.


Innym zastosowaniem, w którym odkurzacz przemysłowy może zapewnić bezpieczeństwo w tych środowiskach, jest odsysanie kurzu pochodzącego z operacji szlifowania szkła, które narażają operatorów na ich wdychanie, mimo że operacja jest wykonywana na mokro.

Ostatnim, ale na pewno nie mniej ważnym, jest odsysanie ewentualnych zanieczyszczeń z przetwórstwa szkła lub przemysłu recyklingu.
W takim przypadku ryzyko wynika z możliwego kontaktu z materiałem, który mógłby zranić operatorów.

Coynco może dostarczyć odkurzacze przemysłowe ad hoc dla każdego rozwiązania w przemyśle szklarskim zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta, czy to do obsługi kurzu, w celu wyeliminowania toksycznych oparów, jak i do odsysania gruzu.